Akèy 2018-04-03T14:53:54+00:00

KIYÈS NOU YE

RE-VOLT  se yon konpayi kouran sèvis piblik ki bay yon limyè pwòp, ak yon pri abòdab pou fanmi riral ayisyen yo
kote moun  sipòte tèt yo  sitou nan lapèch ak agrikilti sibsistans. Men kijan nou fè sa..

Konen plis

ENPAK

Sistèm RE-VOLT la bay ase limyè pou fè manje, devwa, ti tan an fanmi, ak nenpòt lòt aktivite nan aswè – san li pa polye andedan kay la, epi san risk pou dife pran nan kay la menm jan ak lòt sous limyè  li ranplase yo

Konen plis

EKIP NOU AN

Ko-fondatè ak Direktè Jeneral

Reskonsab Operasyon

Ko-fondatè ak Chèf Finans

Asistant Kontab

Tout ekip la

TEMWANYAJ KLIYAN YO

LAPRÈS